-20% Reducere Licenta, Master, Grad

Shape Shape

Lucrare de Licenta.

Shape
Shape
Shape lucrare-de-licenta
lucrare de licenta

      Abilitatea de a scrie o Lucrare de Licenta / Lucrare de Diploma Ireproşabila.

Cercetarea si intocmirea lucrarii de licenta reprezinta o componenta esentiala a finalizarii studiilor universitare de licenta. Lucrarea de licență este dovada competențelor academice dobandite pe parcursul anilor de studiu si reprezinta o abordare științifică bazată pe studiul literaturii de specialitate. Totodata lucrarea de licenţă constituie forma superioară de verificare a cunoştinţelor academice şi are ca scop evaluarea capacităţii de sinteza a studentului.

In redactarea lucrarii de licenta vom tine cont de:
- Motivaţia alegerii temei /importanţa pentru domeniul de studiu
- Fundamentarea importanţei temei susţinută de referinţe bibliografice
-Sinteza stadiului actual al cercetării susţinută de citări şi referinţe bibliografice relevante si rezultate din studiul literaturii de specialitate.
- Originalitatea în abordare si analiză.
-Evidenţierea rezultatelor cercetarii obţinute
-Pertinenţa concluziilor şi corelarea cu secţiunea practică sau aplicativă a lucrării

» Consultanta academica si redactare de lucrari de licenta la comanda 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
» Oferim o lucrare autentica, originala cu respectarea absolut tuturor cerintelor impuse precum si respectarea termenelor de predare a lucrarilor de licenta.
» Vă garantăm 100% Confidentialitatea & Anonimatul. Vă protejăm datele personale strict în conformitate cu cerințele GDPR. Toate informațiile sunt stocate pe propriile noastre servere, la care accesul persoanelor din afară este imposibil. 
 

Pe parcursul redactarii lucrării de licenta punem accent pe dezvoltarea abilităţilor de cercetare independenta avand ca rezultat final o lucrare de licenta ce poate fi sustinuta in cadrul examenului de licenta. Lucrarea de licenta redactata va respecta cu strictete cerinţele academice de realizare a lucrărilor ştiinţifice. Prezentarea Lucrării de Licenţă în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia.

Nota finală obţinută de către studentul absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de licenta de către comisia de examinare formata din cadre didactice si coordonator, cât şi rezultatul evaluării în urma prezentării şi susţinerii lucrarii de licenta de către student. Studentul va susţine rezultatele cercetării prezentate pe parcursul intregii lucrari de licenta cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în format PowerPoint.

Shape Shape Shape
Lucrări Academice Personalizate

Iti oferim Timp Pretios, Solicitudine & Siguranta Succesului!

Lucrarea de licenţă reprezintă o lucrare scrisă redactata de către student, sub îndrumarea ştiinţifică a unui cadru didactic şi sustinuta la finalizarea studiilor universitare

Conform wikipedia Lucrarea de licență este un proiect amplu de cercetare redactat la finalizarea studiilor universitare.

In Romania, studiile universitare de licenta (BA/ BSc/ BEng) se finalizează cu examen de licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă prin sustinerea lucrarii de licenta sau a lucrarii de diploma /examen de diploma pentru invatamantul universitar de licenta din domeniul stiintelor ingineresti.

LiteraturaAcademica.ro realizeaza materialele academice de cercetare si de studiu, pe bază de comandă, pentru persoane fizice și juridice, pentru lucrarea de licenta.

Oferta noastra pentru studii universitare de licență cuprinde materiale academice de cercetare ptr prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale.

Procesul de elaborare şi susţinere pentru fiecare lucrare de licenta reflecta activitatea de cercetare individuala, capacitatea de cercetare stiintifica si nivelul de pregatire profesionala,

Lucrarea de licenta este un proiect de cercetare autonom . Cu Procesul de la Bologna și Spațiul European de Învățământ Superior , diplomele universitare de licență necesită ca si condiție pentru obținerea diplomei de absolvire un proiect de cercetare autonom cu o lucrare finală sustinuta in fata unei comisii de examinare.

Lucrarea de licenta este o lucrare academica, științifică, realizată sub îndrumarea profesorului coordonator / conducătorului ştiinţific. Lucrarea de licenta constituie bilanţul intregii activităţii de cercetare ştiinţifică a studentului si trateaza diverse probleme teoretice sau aplicative şi conţine rezultate ştiinţifice pentru implementarea cărora contribuie la rezolvarea unor probleme curente si concrete.

Lucrarea de licență reprezintă o marturie a cunoștințelor acumulate pe parcursul anilor de studenție, susținută în cadrul specialității de master și are un profesor conducător științific, care coordonează cu masterandul, redactarea lucrării de disertatie in toate etapele întocmirii unei astfel de lucrari. Nota de la această disertatie de master influențează nota finală. Lucrarea de disertatie master poate avea un caracter inovator si poate fi preponderent teoretică sau practică.

Care este lucrarea de licență? Cerințe redactare lucrare de licenta:

a. Pagină de titlu

b. Cuprins
c. Introducere
d. Capitole / corpul lucrării
e. Concluzii
f. Anexe
g. Bibliografie

- Elaborare / redactare / scriere la comandă a lucrarilor de diplomă
- Elaborare / redactare / scriere la comandă a lucrarilor de licență și disertatie de master
- Elaborare / redactare / scriere la comandă a lucrărilor de grad didactic.

Proiectul final de diplomă respectiv lucrarea de licenta sau dizertatia de master constă în dezvoltarea autonomă de către student a unui proiect / lucrare sub îndrumarea unui profesor coordonator, lucrare ce poate conține o parte experimentală dacă este cerut de subiectul propus și a cărui finalizare este menită să încurajeze studentul să integreze învățăturile primite în timpul studiilor și asigură dobândirea abilităților necesare diplomei.

Oferim servicii academice de calitate, redactare la comanda de nota 10, consultanta gratuita, sfaturi si ajutor.

Lucrari de Licenta

Lucrare de Licenta pentru domeniul / specializările/ programele de studii universitare:

Științe economice. Administrarea afacerilor. Economia firmei. Economia comerțului, turismului și serviciilor. Merceologie și managementul calității
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate. Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității. Administrarea afacerilor în alimentația publică
Cibernetică, statistică și informatică economică
Contabilitate și informatică de gestiune
Economie. Economie generală. Economie agroalimentară. Economia mediului. Economie și comunicare economică în afaceri. Economie și finanțe.
Management. Managementul dezvoltării rurale durabile
Marketing. Cibernetică economică. Lucrare de licenta economie.
Economie și afaceri internaționale. Economie internațională. Afaceri internaționale. Economie și afaceri internaționale.

Științe juridice. Drept. Drept european și internațional.
Administrație publică. Administrație europeană. Științe administrative. Asistență managerială și administrativă.
Poliție locală. Servicii și politici de sănătate publică. Leadership în sectorul public. Studii de conflict.

Științe ale comunicării. Jurnalism. Comunicare și relații publice. Publicitate. Științe ale informării și documentării. Media digitală. Comunicare și media emergente
Sociologie. Antropologie. Resurse umane
Științe politice. Relații internaționale și studii europene. Diplomație în afaceri.
Științe militare, informații și ordine publică. Informații și securitate națională. Ordine publică și siguranță națională

Psihologie - informații. Securitate și apărare. Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării. Sisteme informaționale.
Ordine publică și siguranță națională. Științe militare, informații și ordine publică. Conducere interarme - forțe terestre si navale.
Conducere interarme - forțe aeriene. Managementul organizației. Management economico- financiar. Conducere militară. Leadership militar.
Psihologie și științe comportamentale. Psihologie. Terapie ocupațională. Psihologie - Științe cognitive
Științe ale educației. Pedagogie. Psihopedagogie specială. Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Pedagogie socială

Medicină dentară. Tehnică dentară. Asistență de profilaxie stomatologică.
Farmacie. Asistență de farmacie. Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic
Kinetoterapie. Kinetoterapie și motricitate specială

Științe umaniste și arte. Filologie. Limbă și literatură română, moerna, comparata. Literatură universală și comparată
Limbi moderne aplicate. Traducere și interpretare.
Filosofie.
Istorie. Arheologie. Arhivistică. Muzeologie. Istoria artei.
Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale. Arheologie, studii antice și antropologie istorică. Turism cultural și studii muzeale.
Teologie. Teologie pastorală. Teologie didactică. Teologie asistență socială. Studii religioase
Studii culturale. Etnologie. Studii iudaice. Studii americane. Studii europene. Turism cultural
Arhitectură și urbanism. Conservare și restaurare de arhitectură. Design de produs. Tehnologie arhitecturală
Urbanism. Proiectare și planificare urbană. Amenajarea și planificarea peisajului. Urbanism și administrarea teritoriului
Arte. Arte vizuale. Arte plastice. Arte decorative. Design. Conservare și restaurare. Pedagogia artelor plastice și decorative. Arte textile - design textil. Modă - design. Scenografie și eveniment artistic
Istoria și teoria artei. Teatru și artele spectacolului. Teatrologie.
Cinematografie și media. Filmologie. Comunicare audiovizuală multimedia. Fotografie.
Muzică. Muzică religioasă. Muzicologie. Interpretare muzicală - canto/ nstrumente. Compoziție muzicală. Dirijat.
Știința sportului și educației fizice. Educație fizică și sport. Educație fizică și sportivă. Sport și performanță motrică. Management în sport
Matematică, Informatica și științe ale naturii
Fizică, Biofizică, Fizică informatică
Chimie și inginerie chimică, Biochimie tehnologică, Chimie medicală si farmaceutică

Științe inginerești, Inginerie civilă și instalații, Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări
Construcții civile, industriale și agricole, Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală, Inginerie urbană și dezvoltare regională
Infrastructura transporturilor metropolitane, Drumuri, poduri și infrastructuri militare
Inginerie electrică, electronică și telecomunicații, Electrotehnică, Electromecanică
Informatică aplicată în inginerie electrică, Inginerie energetică, Energetică și ingineria fluidelor
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Inginerie geologică, mine, petrol și gaze
Măsurători terestre și cadastru, Topogeodezie. Mine, petrol și gaze
Inginerie aerospațială. Ingineria autovehiculelor, Autovehicule rutiere, Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale și animale. Agronomie. Horticultură.
Inginerie forestieră. Silvicultură. Exploatări forestiere. Cinegetică.
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Antreprenoriat în producția alimentară. Inginerie și management în alimentația publică și agroturism. Tehnologia prelucrării produselor agricole
Ingineria produselor alimentare. Tehnologia prelucrării produselor agricole.
Tehnologia prelucrării produselor agricole. Controlul și expertiza produselor alimentare. Protecția consumatorului și a mediului
Tehnologie și control în alimentație publică. Zootehnie. Piscicultură și acvacultură
Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației. Ingineria sistemelor.
Ingineria internetului dispozitivelor inteligente. Automatică și informatică aplicată. Ingineria și securitatea sistemelor informatice
Ingineria sistemelor multimedia
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management. Inginerie mecanică
Mecanică fină și nanotehnologii. Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții
Ingineria sudării. Design industrial. Inginerie industrială. Ingineria mediului.
Nanotehnologii și sisteme neconvenționale. Ingineria materialelor
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor. Arhitectură navală
Inginerie navală și navigație. Științe inginerești aplicate
Inginerie și management. Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții
Științe biologice și biomedicale. Biochimie. Medicină. Medicină veterinară.

Geografia turismului. Hidrologie și meteorologie.
Teologie baptistă asistență socială. Teologie romano-catolică asistență socială. Teologie ortodoxă. Teologie creștină după evanghelie pastorală. Teologie adventistă pastorală
Medicină dentară. Medicină. Asistență medicală generală. Balneofiziokineto-terapie și recuperare. Moașe.
Economie și comunicare economică în afaceri. Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității
Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității
Marketing. Statistică și previziune economică. Finanțe și bănci. Contabilitate și informatică de gestiune
Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)
Educație fizică și sportivă . Sport și performanță motrică. Kinetoterapie și motricitate specială.
Terapie ocupațională. Asistență socială. Sociologie.
Robotică. Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Laborator clinic. Balneofiziokinetoterapie și recuperare. Asistență medicală generală.
Inginerie medicală. Optometrie.
Tehnologia informației. Calculatoare.
Amenajări și construcții hidrotehnice. Construcții civile, industriale și agricole
Analiză și modelare prin ecuații diferențiale și stocastice. Logică și specificații formale. Structuri fundamentale cu aplicații în algebră, geometrie și topologie.
Inginerie economică în domeniul electric, electronic. Nanotehnologii. Ingineria biomaterialelor. Echipamente pentru procese industriale.
Inginerie economică în domeniul mecanic. Știința materialelor. Ingineria și protecția mediului în industrie. Comunicare și relații publice.
Pedagogie socială. Extracte și aditivi naturali alimentari. Contabilitate și informatică de gestiune. Finanțe și bănci.
Drept