-20% Reducere Licenta, Master, Grad

Shape Shape

Lucrare de Grad I Didactic.

Shape
Shape
Shape lucrare-de-licenta

      Lucrare de grad I didactic

Shape Shape Shape
Lucrari Academice Personalizate

Iti oferim Timp Pretios, Solicitudine & Siguranta Succesului!

Lucrare de grad I didactic Servicii profesionale si personalizate pentru elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I. Redactam pe comanda indiferent de specializare, lucrari de drad 1 pentru profesorii care doresc să obțină gradul didactic I si propunem un ghid de elaborare a lucrării metodico-științifice.

Lucrarea pentru obţinerea Gradului didactic I în învăţămînt se va axa pe studiul experimental al cercetării realizate. Noţiunile teoretice vor viza exclusiv cercetarea practică realizată şi vor fi prezentate succint.

Lucrarea de obţinere a gradului didactic I are un număr de 80-120 de pagini, excluzând anexele, se tipăreşte pe coli format A4 şi va fi legată tip carte.

Lucrarea metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I are drept obiectiv esenţial punerea în evidenţă a capacităţii profesorului de a elabora și prezenta în mod independent o lucrare academică cu semnificaţie ştiinţifică, pe baza metodelor specifice psihopedagogiei și didacticii specialității (metodicii).

Lucrarea metodico-științifică trebuie să prezinte contribuții ale candidatului la perfecționarea activității instructiv-educative, cercetări personale privind procesul instructiveducativ, aplicarea creatoare a unor idei pedagogice la condițiile concrete în care își desfășoară activitatea, experimentarea unor noi tehnici de lucru cu elevii, extinderea unor experiențe care au condus la rezultate calitativ superioare în procesul formării elevilor etc.

Aspectul cel mai important care face obiectul evaluării lucrării pentru obținerea gradului didactic I este contribuţia personală. Prin contribuţie personală se înţelege volumul, complexitatea şi calitatea activităţii individuale desfăşurate pentru realizarea temei, sub toate aspectele care o compun. Profesorul-candidat trebuie să fie capabil să explice toate aspectele teoretice şi practice care fac parte din lucrare.