-20% Reducere Licenta, Master, Grad

Shape Shape

Lucrare / Teza de Doctorat.

Shape
Shape
Shape lucrare-de-licenta

      Lucrare / Teza de Doctorat

Teza de doctorat reprezintă produsul principal al studiilor doctorale; teza reprezintă rezultatul cercetării ştiinţifice realizate de doctorand şi trebuie să probeze rezultate originale în domeniu.

Teza de doctorat este lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un studentdoctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat și reprezintă o condiţie legală pentru obţinerea titlului de doctor.

» Redactare teza / lucrare de doctorat la comanda.

Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a domeniului de doctorat, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei de cercetare, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a rezultatelor proprii, conținutul lucrării trebuie structurat în două părţi mari:
- Partea generală / Stadiul actual al cunoaşterii
- Partea de contribuţie personală (originală)

Teza de doctorat este o lucrare scrisă prin care doctorandul dovedeşte capacitatea de a trata ştiinţific un subiect de cercetare. Ea trebuie să evidenţieze capacitatea de a extrage ideile esenţiale din bibliografia studiată, de a identifica cele mai potrivite metode de cercetare, de a stabili obiective de cercetare şi a le urmări în succesiune logică, de a extrage concluzii bazate pe argumente şi de a oferi soluţii teoretice proprii.

Shape Shape Shape
Lucrari Academice Personalizate

Iti oferim Timp Pretios, Solicitudine & Siguranta Succesului!

Lucrare / Teza de Doctorat

Teza de doctorat are menirea de a verifica autonomia intelectuală a doctorandului/doctorandei. Această lucrare trebuie să arate capacitatea de a realiza o cercetare originală în cadrul ariilor tematice ale profesorilor coordonatori de doctorat.

Teza de doctorat, indiferent de tipul programului de studii universitare de doctorat parcurs, trebuie să fie o lucrare originală, elaborată de studentul-doctorand pe baza studiilor personale, coordonate de conducătorul de doctorat şi de membrii comisiei de îndrumare şi care trebuie să corespunde unor standarde de calitate, de etică profesională şi de redactare, adică trebuie să fie publicabilă, iar unele capitole este bine să fie deja publicate.