-20% Reducere Licenta, Master, Grad

Shape Shape

Lucrare de Disertatie Master.

Shape
Shape
Shape lucrare-de-licenta

      Lucrare Disertatie de Master

» Redactam la comanda Lucrari de Licenta sau Lucrari de Disertatie Master complete si originale. Calitate la preturi accesibile.

Lucrarea de licență sau lucrarea de disertație de master este o lucrare academică care propune o abordare teoretică și / sau aplicativă bazată pe cercetări recente în domeniu.

Cum să construieşti o lucrare de disertatie master de nota 10? Apeleaza la noi !
Lucrarea de dizertatie are in vedere o dimensionare a stadiului cunoaşterii în sfera de cercetare asumată de către masterand.
Contribuţia masterand poate fi realizată prin identificarea elementelor comune sau de diferenţiere a situaţiilor analizate, generând pe baza acestora ipoteze de cercetare, a căror argumentare faptică este necesară

O lucrare de disertaţie de master trebuie să reprezinte şi să facă dovada unei activităţi de cercetare si de documentare, să evidenţieze contribuţiile masterandului în realizarea lucrării de disertatie şi a elementelor de originalitate. In consecinţă, elaborarea lucrării de mster presupune o perioadă îndelungată pentru documentare şi redactare.
Lucrarea de disertaţie reprezinta una din dovezile competenţei profesionale si poate fi etalată cu un deosebit succes în demersul pentru obţinerea unui loc de muncă mult visat .

Evaluarea finală a studentilor absolventi de studii de master se realizează prin examenul de disertaţie master, la care acestia trebuie să prezinte şi să susţină cu argumente o lucrare de disertaţie pe întocmita în prealabil.
Tema lucrării de disertaţie master se alege din tematica orientativă propusă de indrumator, dar, în acelaşi timp, poate fi şi o propunere personală a masterandului, corelată cu profilul de studiu al facultăţii.

Lucrarea de disertaţie poate conţine o parte aplicativă concretizată sub forma unui studiu de caz, sau poate fi exclusiv teoretică, în cazul în care cercetările ştiinţifice direcţionate pe o anumită temă au o valoare deosebită şi pot conduce către rezultate notabile

Lucrarea de master este totodată un document care atestă cunoştinţele dobândite de masterand în anii de studiu universitar, precum şi însuşirea unor deprinderi de muncă intelectuală, dintre care capacitatea de sintezare a informaţiei şi de redactare ocupă un loc important.

Lucrarea de disertatie si prezentarea acesteia in fata comisie de examinare trebuie să permită verificarea celor patru elemente fundamentale care constituie criteriile de notare a disertatie:
pregătirea teoretică a studentului;
pregătirea metodologică a studentului masterand;
capacitatea de a realiza un studiu de caz în domeniul abordat;
capacitatea de a interpreta rezultate şi de a formula propuneri de perfecţionare în domeniului abordat.

Shape Shape Shape
Lucrări Academice Personalizate

Iti oferim Timp Pretios, Solicitudine & Siguranta Succesului!

Lucrare Disertatie de Master